Charita VyškovCharita VyškovCharita VyškovCharita VyškovCharita VyškovCharita Vyškov
Oblastní charita Vyškov


Vítejte na stránkách Oblastní charity ve Vyškově

Charita je nestátní nezisková organizace působící v oblasti sociální, zdravotní a humanitární pomoci. Posláním charity je poskytovat pomoc potřebným lidem v nouzi bez rozdílu rasy, vyznání a  národnostní či sociální příslušnosti.

Oblastní charita Vyškov je samostatná právnická osoba, účelové zařízení římskokatolické církve podle zákona 308/1991 Sb. §6, jako součást Arcidiecézní charity Olomouc, patřící ke sdružení České katolické charity.

Aktuality

TISKOVÁ ZPRÁVA: Dary mohou lidé vložit do postniček

V době půstu si odříct požitky a ušetřené peníze darovat potřebným? Proč ne. Starobylá postní tradice v podobě almužny se udržuje i na Vyškovsku a účastnit se jí mohou nejen věřící lidé. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období lidé odřeknou, mohou vložit do papírové pokladničky, takzvané postničky. Začne se rozdávat v kostelech. Na konci postního období ji darující přinesou zpět. Podstatou je, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si v průběhu postního období odřekl. A částka, kterou si odepřel, pomůže prostřednictvím vyškovské charity či přímo farnosti, jiným.


Výsledky "Tříkrálové sbírky 2015"

aktualita

Výsledky "Tříkrálové sbírky 2015" v jednotlivých obcích vyškovského děkanství.


Archiv článků a aktualit