Charita VyškovCharita VyškovCharita VyškovCharita VyškovCharita VyškovCharita Vyškov
Oblastní charita Vyškov


Vítejte na stránkách Oblastní charity ve Vyškově

Charita je nestátní nezisková organizace působící v oblasti sociální, zdravotní a humanitární pomoci. Posláním charity je poskytovat pomoc potřebným lidem v nouzi bez rozdílu rasy, vyznání a  národnostní či sociální příslušnosti.

Oblastní charita Vyškov je samostatná právnická osoba, účelové zařízení římskokatolické církve podle zákona 308/1991 Sb. §6, jako součást Arcidiecézní charity Olomouc, patřící ke sdružení České katolické charity.

Aktuality

Výsledky "Tříkrálové sbírky 2015"

aktualita

Výsledky "Tříkrálové sbírky 2015" v jednotlivých obcích vyškovského děkanství.


TISKOVÁ ZPRÁVA: Do Vyškova přijedou na koních tři králové

aktualita

Opět po roce přijedou na vyškovské Masarykovo náměstí tři králové, a to stylově – na koních. Kašpar, Melichar a Baltazar přinesou poselství radostné zvěsti o narození Spasitele 6. ledna 2015, program začne v 16.00.


Svatý Mikuláš opět na Charitě ve Vyškově

aktualita

Tak jako vloni, tak i v tomto roce do Zařízení sociální integrace zavítal sv. Mikuláš s andělem a čertem. Klientům zařízení předal balíčky s komentářem, kde jmenovitě ocenil jejich spoluúčast na činnostech v rámci aktivizačních programů. Těšíme se, dá-li P. Bůh, na další setkání se sv. Mikulášemi v tom roce příštím.


Archiv článků a aktualit