Charita VyškovCharita VyškovCharita VyškovCharita VyškovCharita VyškovCharita Vyškov
Oblastní charita Vyškov


Vítejte na stránkách Oblastní charity ve Vyškově

Charita je nestátní nezisková organizace působící v oblasti sociální, zdravotní a humanitární pomoci. Posláním charity je poskytovat pomoc potřebným lidem v nouzi bez rozdílu rasy, vyznání a  národnostní či sociální příslušnosti.

Oblastní charita Vyškov je samostatná právnická osoba, účelové zařízení římskokatolické církve podle zákona 308/1991 Sb. §6, jako součást Arcidiecézní charity Olomouc, patřící ke sdružení České katolické charity.

Aktuality

Svatý Mikuláš opět na Charitě ve Vyškově

aktualita

Tak jako vloni, tak i v tomto roce do Zařízení sociální integrace zavítal sv. Mikuláš s andělem a čertem. Klientům zařízení předal balíčky s komentářem, kde jmenovitě ocenil jejich spoluúčast na činnostech v rámci aktivizačních programů. Těšíme se, dá-li P. Bůh, na další setkání se sv. Mikulášemi v tom roce příštím.


TISKOVÁ ZPRÁVA: Do Národní potravinové sbírky se zapojí třikrát víc obchodů než vloni

Praha, 19. listopadu – Druhý ročník charitativní Národní potravinové sbírky proběhne v sobotu 22. listopadu 2014 na více než 380 místech po celém Česku.


Pravidelná listopadová Národní sbírka potravin

Potraviny pomáhají, jsou společným projektem Charity Vyškov a platformy Byznys pro společnost a spolupracující České federace potravinových bank. Do projektu, jehož cílem je rozvinout diskuzi a iniciovat řešení problematiky nedostatku potravin na jedné straně a jejich plýtvání na straně druhé, jsou zapojeni i přední prodejci potravin v České republice (TESCO, Penny, Kaufland, Ahold, Globus) a společnost dm.


Výběrové řízení na pozici sociální pracovník/ce terénních služeb Osobní asistence a Pečovatelské služby OCH Vyškov

Oblastní charita Vyškov vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

Sociální pracovník/ce terénních služeb Osobní asistence a Pečovatelské služby OCH Vyškov

Jsme zavedená, fungující, stabilní a důvěryhodná organizace, která nabízí širokou paletu sociálních služeb osobám, které si z různých důvodů nemohou samostatně zajistit péči o vlastní osobu.


Výběrové řízení na pozici pečovatele/ky do služeb Oblastní charity Vyškov

Oblastní charita Vyškov vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

Pečovatele/ky do služeb Oblastní charity Vyškov

Jsme zavedená, fungující, stabilní a důvěryhodná organizace, která nabízí širokou paletu sociálních služeb osobám, které si z různých důvodů nemohou samostatně zajistit péči o vlastní osobu.


Beseda se strážníky Měské policie ve Vyškově

aktualita

Dne 10. listopadu 2014 se uskutečnila v Zařízení sociální integrace Oblastní charity ve Vyškově - Dědicích přednáška spojená s besedou se strážníky Městské policie ve Vyškově p. Ivanou Králíkovou a ing. Pavlínou Dobešovou. Tématem přednášky bylo zejména to, jak si mají naši senioři počínat v domácím prostředí a aby tak předcházeli možným rizikům páchání trestné činnosti díky své důvěřivosti k neznámým lidem. Příslušnice Městské policie také upozornily na dodržování bezpečnosti v silničním provozu. Závěrem smysluplné besedy byli naši klienti včetně zaměstnanců pozváni na prohlídku kamerového systému Městské policie ve Vyškově. Rádi přijdeme.


Ostrov jistoty v Křesťanském magazínu

Odkaz na videozáznam Křesťanského magazínu, ve kterém je od 8 do 12 minuty, záznam návštěvy Ostrova jistoty ve Vyškově.


Archiv článků a aktualit